Highfive, Bjarne!

lørdag, januar 28, 2006

Godnathistorie (mest for børn)


Her er en mand.
Han hed-der O-ve Lort.
O-ve har en lom-me-lær-ke.
Den er hans bed-ste ven.
O-ve har og-så en an-den ven.
Han hed-der Pe-ter Røv.
Han er grim.
O-ve kan godt li-de at le-ge med Pe-ter.

De le-ger tit ne-de ved Brug-sen og drik-ker peb-ber-myn-te-li-kør.
Det er O-ves liv-ret.
Men O-ve kan og-så godt li-de bøf og pat-ter.

Nog-le gan-ge bli-ver O-ve og Pe-ter rig-tig ful-de.
Så ta-ger de ud i sko-ven og bræk-ker sig ud-o-ver en græv-ling og fal-der i søvn i et krat.

Nu skal O-ve so-ve for klok-ken er ble-vet tres. Mon ik-ke du og-så skal so-ve nu?2 Comments:

Tilføj en kommentar

<< Home